അവബോധ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കൊരു മാതൃക

അവബോധ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കൊരു മാതൃക

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ

ഇതാ നിങ്ങൾക്കായൊരു പെട്ടി,
പെട്ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ഒരു വലിയ പെട്ടി.
അത് തുറക്കൂ,
അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ
ഒരു പെട്ടി കണ്ടെത്തും,
പെട്ടി എന്ന് എഴുതിയ പെട്ടിയിലെ
പെട്ടി എന്നെഴുതിയ പെട്ടി.
അതിനുള്ളിൽ നോക്കൂ
(അതായത് ഈ പെട്ടിയിൽ,
മറ്റേ പെട്ടിയിലല്ല),
നിങ്ങൾ ഒരു പെട്ടി കണ്ടെത്തും
എഴുതിയിട്ടുള്ളതുതന്നെ,
അങ്ങനെ ഇതുതന്നെ
നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ
എണ്ണമറ്റ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ
എണ്ണമറ്റ ചെറിയ പെട്ടി
നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും,
അത്രയും കുഞ്ഞതായ അക്ഷരത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ കണ്മുന്നിൽ അത്
മാഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോകുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ മാത്രം
നിലനിൽക്കുന്ന പെട്ടി.
പൂർണ്ണമായും ശൂന്യമായ പെട്ടി.

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ: ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനും ബുദ്ധിജീവിയും. 1929ൽ സ്വാബിയയിൽ ജനനം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഉപരിപഠനം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 നവംബറിൽ അന്തരിച്ചു.
റോൻഡോ

റോൻഡോ

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ

സംസാരിക്കൽ എളുപ്പമാണ്.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ തിന്നാനാകില്ല.
അതിനാൽ അപ്പമുണ്ടാക്കുക.
അപ്പമുണ്ടാക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നയാളാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പകഷ്ണത്തിൽ ജീവിക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ വീടുകളുണ്ടാക്കുക.
വീടുകളുണ്ടാക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ കല്പണിക്കാരനാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പർവ്വതത്തിൽ വീടുണ്ടാക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ ആ പർവ്വതം നീക്കുക.
പർവ്വതങ്ങൾ നീക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ പ്രവാചകനാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾ കേൾക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ സംസാരിക്കുക.
സംസാരിക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാകുക

എന്നിട്ട് സ്വയം പിറുപിറുത്തുകൊള്ളുക,
ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജീവി.

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ: ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനും ബുദ്ധിജീവിയും. 1929ൽ സ്വാബിയ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ജനനം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഉപരിപഠനം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗമാരപ്രായത്തിലായിരുന്നു നാസി ജർമ്മനിയുടെ തകർച്ച. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 നവംബറിൽ അന്തരിച്ചു.
മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ

മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ

അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലെയല്ലായിരുന്നു ഒന്നും.
എല്ലായിപ്പോഴും ആ തുരുമ്പെടുക്കുന്ന ഫോക്സ്വാഗണുകൾ.
ഒരിക്കൽ ആ റൊട്ടിക്കടക്കാരനുമായുള്ള
കല്യാണം വരെയെത്തിയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ.
ആദ്യമൊക്കെ അവൾ ഹെസ്സെയെ വായിച്ചു,
പിന്നീട് ഹാൻഡ്കെയേയും.
ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കിടക്കയിൽക്കിടന്ന്
പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിക്കുന്നു.
അവളിൽ ഒരാണും സ്വാതന്ത്ര്യമെടുത്തില്ല.
വർഷങ്ങളോളം അവൾ ട്രോട്സ്കിസ്റ്റായിരുന്നു,
അവളുടേതായ രീതിയിലായിരുന്നെന്നുമാത്രം.
അവൾ റേഷൻകാർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല.
കമ്പൂച്ചിയയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോളൊക്കെയും
അവൾക്ക് വല്ലാതെയാകുന്നു.
അവളുടെ ഒടുവിലത്തെ കാമുകൻ, ആ പ്രൊഫസ്സർ,
എപ്പോഴും അവളോട് അടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പച്ചനിറത്തിലുള്ള ബാടിക് വസ്ത്രങ്ങൾ
അവൾക്ക് വലിപ്പമേറിയതായിരുന്നു.
അവളുടെ സ്പർമാന്നിയയിലുണ്ട് പ്രാണികൾ.
അവൾ ശരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു,
അതല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറിപ്പോകണമെന്ന്.
1500 മുതൽ 1512 വരെയുള്ള ഉൽമ് നഗരത്തിലെ
വർഗ്ഗസമരങ്ങളും നാടൻപാട്ടുകളിലെ അതിൻ്റെ
പരാമര്‍ശങ്ങളും
എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ തീസിസ്സ്.
ഗ്രാൻ്റുകൾ, തുടങ്ങിവെക്കലുകൾ,
പെട്ടി നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കുറിപ്പെഴുത്തുകൾ.
ഇടയ്ക്ക് അവളുടെ മുത്തശ്ശി കാശ് അയച്ചുകൊടുക്കും.
കുളിമുറിയിലെ അലസമായ ചുവടുവെക്കലുകൾ,
ഗോഷ്ടികാണിക്കലുകൾ, കണ്ണാടിയ്ക്കു മുന്നിൽ
മണിക്കൂറുകളോളമിരിക്കുന്ന വെള്ളരിയ്ക്കജ്യൂസ്.
അവൾ പറയും, എന്തൊക്കെ
സംഭവിച്ചാലും ശരി പട്ടിണിയാകരുത്.
കരയുമ്പോൾ അവൾ പത്തൊമ്പതുകാരിപ്പോലെ.

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ (1929-2022): ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനും ബുദ്ധിജീവിയും. 1929ൽ സ്വാബിയ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ജനനം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഉപരിപഠനം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗമാരപ്രായത്തിലായിരുന്നു നാസി ജർമ്മനിയുടെ തകർച്ച. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ സമൂഹത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ അനുകൂലികളോടും അവസരവാദികളോടും എതിരിട്ടും ഇടപഴകിയും രൂപപ്പെട്ട ബൗദ്ധികജീവിതമായിരുന്നു എൻസെൻസ്ബെർഗറുടേത്. പലതരം വിഷയങ്ങളും ശൈലികളും കവിതയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഹെൻസെൻസ്ബെർഗർ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 നവംബറിൽ അന്തരിച്ചു.

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

ഫോക്സ്വാഗൺ: ഹിറ്റ്ലർ സ്ഥാപിച്ച ജർമ്മൻ വാഹനനിർമ്മാണ കമ്പനി. ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജനങ്ങളുടെ കാർ എന്നാണ്.

ഹെർമൻ ഹെസ്സെ: ജർമ്മൻ-സ്വിസ് കവിയും നോവലിസ്റ്റും ചിത്രകാരനും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയാന്വേഷണങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നു.

പീറ്റർ ഹാൻഡ്കെ: ഓസ്ട്രിയൻ നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും വിവർത്തകനും.

ട്രോട്സ്കിസ്റ്റ്: ലോകം മുഴുവന്‍ വിപ്ലവം വന്നാലേ കമ്മ്യൂണിസം വിജയിക്കൂ എന്നു വാദിച്ച ലിയോണ്‍ ട്രാട്‌സ്‌കിയുടെ സിദ്ധാന്തം പിൻപറ്റുന്നവർ.

കമ്പൂച്ചിയ: വിമോചന പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി പിറവിയെടുത്ത മാര്‍ക്‌സിസത്തെ വിധ്വംസകമായും മനുഷ്യവിരുദ്ധമായും പ്രയോഗിച്ച, തീവ്ര മാവോയിസ്റ്റായ പോള്‍ പോട്ട് എന്ന സ്വേഛാധിപതിക്കു കീഴിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കമ്പൂച്ചിയ.

ബാടിക്: വസ്ത്രങ്ങൾ ഡൈ ചെയ്യാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ രീതി.

സ്പർമാന്നിയ: മാൽവേസീ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യം. ഉഷ്ണമേഖലകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.
നിഴൽ മണ്ഡലം

നിഴൽ മണ്ഡലം

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ
— ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ

I

ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോലും
ഞാൻ ഒരിടം കാണുന്നു,
സ്വതന്ത്രമായ ഒരിടം
ഇവിടെ ഈ നിഴലിൽ.

II

ഈ നിഴൽ
വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതല്ല

III

കടൽ പോലും ചിലപ്പോൾ
നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു,
അതേമട്ടിൽ സമയവും.

IV

നിഴലുകളുടെ യുദ്ധങ്ങൾ
വെറും കളികൾ:
ഒരു നിഴലും മറ്റൊന്നിന്റെ
വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല.

V

നിഴലിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ
കൊല്ലാൻ പാടാണ്.

VI

അൽപ്പനേരത്തേക്ക്
ഞാനെന്റെ നിഴലിനു പുറത്ത് കടക്കുന്നു,
അൽപ്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം.

VII

വെളിച്ചത്തെ അതായിത്തന്നെ
കാണേണ്ടവർ
നിഴലിലേക്ക് പിൻവാങ്ങണം.

VIII

സൂര്യനേക്കാൾ
തിളക്കമുള്ള നിഴൽ,
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ ശീതള നിഴൽ.

IX

പൂർണ്ണമായും നിഴലിൽ,
എന്റെ നിഴൽ കാണാതാകുന്നു.


X

നിഴലിൽ ഇപ്പോഴും
ഒരിടമുണ്ട്.

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ: ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനും ബുദ്ധിജീവിയും. 1929ൽ സ്വാബിയയിൽ ജനനം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഉപരിപഠനം. ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 നവംബറിൽ അന്തരിച്ചു.
പൊരുത്തപ്പെടൽ

പൊരുത്തപ്പെടൽ

റാഫേൽ കഡേനാസ്— റാഫേൽ കഡേനാസ്

കവിതേ, നമുക്കൊരു യോജിപ്പിലെത്താം.
നീ അർത്ഥമാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ
ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കില്ല,
എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് നിനക്ക്
ഇഷ്‌ടക്കേടുണ്ടാകാനും ഇടവരില്ല.
നമ്മളിരുവരും ഏറെ പോരടിച്ചിരിക്കുന്നു.
എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത പലതും
നിനക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കെ
എന്നെപ്പോലെയായിരിക്കാൻ
നീ ശഠിക്കുന്നതെന്തിന്?
എന്നിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി
അകന്നു പോകൂ,
പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കൂ.
സമയം കളയാതെ വേഗം രക്ഷപ്പെടൂ.
നോക്കൂ, എപ്പോഴും നീ
എന്നെയും കവിഞ്ഞ് നിൽക്കാറുണ്ട്,
നിന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്
എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിനക്കറിയാം,
എനിക്കതറിയില്ല,
കാരണം നീ നിന്നെയും കവിയുന്നു,
നിന്നിൽ സ്വയം അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
എനിക്ക് പലവിധ മോഹങ്ങളുണ്ട്
നിനക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല,
കടന്നുപോകുന്ന കൈകളേതെന്ന് നോക്കാതെ
നീ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു,
നീ കൈവിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് കരുതുന്നു
നിന്നെയത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്,
എഴുന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുപോലെ.
എഴുതുന്നയാളെ നിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക്
നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരൂ,
അയാൾക്കാകെ അറിയാവുന്നത്
എങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാമെന്നും
പുതിയതിനെ മറച്ചുവെക്കാമെന്നും
എങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതാക്കാമെന്നുമാണ്.
അയാൾ കാണിച്ചുതരുന്നത്
ആവർത്തിച്ചു പഴകി തളർന്നതിനെയാണ്.

കവിതേ,
നിന്നിൽ നിന്നും എന്നെ
അകറ്റി നിർത്തിയാലും.

“Las Paces” by Rafael Cadenas

റാഫേൽ കഡേനാസ് (1930-): വെനസ്വേലൻ കവിയും പരിഭാഷകനും. മിഗ്വേൽ ഡെ സെർവാന്റെസ് പ്രൈസ്, സാഹിത്യത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം, കവിതയ്ക്കുള്ള ഹുവാൻ അന്തോണിയോ പെരെസ് ബൊനാൾഡെ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം, ഗാർസിയ ലോർക്ക പ്രൈസ് തുടങ്ങിയ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.